E- İkamet İşlemleri

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN İKAMET İZİN İŞLEMLERİ

 

29 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe giren YÖK Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı arasında yapılan protokole istinaden;

Üniversitelerimizde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin ikamet izni başvurusunda bulunan yükseköğretim (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve TÖMER) öğrencilerinin dikkat etmesi gereken hususlar aşağıda yer almaktadır.

Öğrenci “Öğrenci İkamet İzni” ilk başvuru, uzatma ve geçiş başvurusunda;

Göç İdaresi Başkanlığının kurumsal internet sitesinde yer alan https://e-ikamet.goc.gov.tr/ adresi üzerinden ikamet izni müracaatında bulunmalıdır. e-ikamet sistemi üzerinden yapılan ikamet izni başvurusu sonrasında, sistemden alacakları “İkamet İzni Kayıt/Başvuru Formu”yla beraber, aşağıda yer alan başvuruya esas belgelerin tamamını eksiksiz olarak, randevu tarihini beklemeksizin en kısa sürede ikamet izni online başvuru tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün Üniversitemizin “Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğüne” teslim edilmesi gerekmektedir.

 

İKAMET İŞLEMLERİNE İLİŞKİN UYGULAMA REHBERİ

 

İKAMET İZNİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? (TÜRKÇE - ARAPÇA - İNGİLİZCE - RUSÇA)

 

İKAMET İZNİ BAŞVURU BELGELERİ:

Beyan Kontrol Formu (formu bilgisayar ortamında doldurunuz ve imzalayınız)- Formu indirmek için tıklayınız

 •  İkamet izni kayıt/başvuru formu, (öğrenci tarafından ıslak imzalı şekilde)
 • Pasaportun aslı ve fotokopisi, (Pasaportun ilk sayfası, vize sayfası, giriş-çıkış sayfalarının fotokopileri)

[Aslı görülerek, fotokopisine aslı görüldü yapılacaktır. Pasaport fotokopisi, aslından çekilmiş olmalıdır. Fotoğraf çıktısı fotokopiler kabul edilmemektedir.]

 • Öğrencilik durumunu gösterir belge, (e-devletten alınan barkodlu belge geçerlidir. Öğrencilik durumunun aktif  olması ve yeni tarihli olması gerekmektedir.)
 • 4 adet biometrik fotoğraf, (son 6 ay içinde çekilmiş, gözlüksüz ve arka planının beyaz olması gerekmektedir)
 • Geçerli sağlık sigortası (GSS ya da ikamet izni talep süresini kapsayan özel sağlık sigortası). 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında ilk kayıt tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde genel sağlık sigortası, aksi halde özel sağlık sigortası yaptırmalıdır.
 • Kalacağı adres bilgilerini gösterir belge;

- Kendi evinde kalıyorsa, tapu fotokopisi, kendi adına elektrik, su ya da doğalgaz faturası/sözleşmesi (uzatma başvurularında “yerleşim yeri belgesi” yeterlidir)

 • İlk defa başvuru yapacaklar için; Kira sözleşmesi ile kalıyorsa, kira sözleşmesinin noter onaylı örneği, ev sahibinin tapu fotokopisi)
 • Uzatma başvurusu yapacaklar için; Yerleşim yeri belgesi, yerleşim yeri belgesi yoksa ve Kira sözleşmesi ile kalıyorsa; kira sözleşmesinin noter onaylı örneği, ev sahibinin tapu fotokopisi ve kendi adına elektrik, su ya da doğalgaz faturası/sözleşmesi
 • Otel vb. konaklama yerlerinde kalınıyorsa, bu yerlerde kalındığına dair belge
 • Öğrenci yurtlarında kalınıyorsa, yurtta kalındığına dair belge, özel yurtlar için yurt yetkilisinin SGK işe giriş bildirgesi
 • Sadece ilk başvurularda destekleyici yanında kalınıyorsa, yanında kaldığı kişinin noter onaylı taahhüdü, (Destekleyici evli ise ayrıca eşinin de noter onaylı taahhüdü). Öğrencinin yabancı kimlik numarası varsa Göç İdaresine gidip adres kaydı yaptırması ve oradan aldığı belgeyi teslim etmesi gerekmektedir.
 • Muhtarlıktan alınan adres belgesi de geçerlidir.
 • İkamet izni belge bedelinin ödendiğine dair makbuz, (TÖMER’de öğrenim gören öğrencilere kurs süresi kadar kısa süreli ikamet izni verilmektedir. Öğrencilerin TÖMER’den aldıkları öğrenci belgesinde yer alan kurs bitiş süresi kadar ikamet harç bedeli yatırması gerekmektedir.)

 

 • 18 yaşından küçük yabancılar için; vize muafiyetiyle ya da farklı amaca yönelik vizeyle gelenler için; veli/vasi bilgisini içeren belge (doğum belgesi, aile belgesi vb.) ve veli/vasi/yasal temsilcisi tarafından verilen muvafakatname, [amacına uygun vizeyle (TÖMER vizesi, öğrenci vizesi) gelenler için muvafakatname ve veli/vasi bilgisini içeren belge eklenmeyecektir.]
 • Daha önce ikamet izni almış olup uzatma başvurusu yapacaklar için PTT UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi) açıldığına dair UETS Bilgi Formu, (e-devlet üzerinden şahsen veya PTT şubelerinden açtırılabilmektedir.)

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

 • İkamet başvurusu şahsen yapılacaktır. (Zorunlu durumlarda ve kişinin Türkiye’de bulunması halinde, sadece avukat aracılığıyla vekâleten yapılabilmektedir.)
 • İstenilen belgelerin fotokopileri karanlık, silik vb. olmamalı, net olmalıdır. (Fotoğraf çıktısı fotokopiler kabul edilmemektedir.)
 • Eksik belgeler tebliğ tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde Üniversitemiz “Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğüne”ne getirilmelidir.
 • Parmak izi işlemleri, Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılacak olup izlenecek yöntem hakkında “Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü’ tarafından öğrencilere ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
 • İlk Başvuru yapacaklar (daha önce ikamet izni almamış olanların) evraklarını Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğüne tesliminden 15 gün sonra başlamak üzere en geç 30 gün içerisinde parmak izi vermek için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gitmeleri gerekmektedir.
 • Uluslararası öğrenciler gerekli görülmesi halinde, ikamet izni değerlendirme sürecinde Göç İdaresi Müdürlüğüne 6458 sayılı Kanunun 97’nci maddesi kapsamında davet edilebilecektir.
 • Eğer ilk defa ikamet izni başvurusu yapıyorsanız ikamet izni başvurunuzu mutlaka vize ya da vize muafiyeti süresi içerisindeyken yapmanız gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz kabul edilmeyecektir.

Ayrıca; daha önce almış olduğunuz ikamet izninizin bitmesine 2 ay kalmasından itibaren ve her şekilde ikamet izin süreniz bitmeden önce e-ikamet sistemi üzerinden “Uzatma Başvurusu” yapabilirsiniz.

 • Öğrenim durumunuza ilişkin aynı şehir içerisinde değişiklik yapmanız halinde bu değişikliği izleyen 20 iş günü içinde İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bildirimde bulunmanız gerekmektedir. (Aynı il içerisinde fakülte veya bölüm değişikliği ya da yine aynı il içerisinde farklı bir üniversiteye kayıt yaptırmanız durumlarında)
 • Eğer farklı bir şehirde yükseköğreniminize devam edecekseniz bu değişikliği 10 iş günü içerisinde yeni üniversitenizin bulunduğu ildeki İl Göç İdaresi Müdürlüğünden randevu alarak üniversitenizin Uluslararası Öğrenci Koordinatrlüğüne teslim etmeniz gerekmektedir. (Aynı zamanda ayrıldığınız ilin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne de dilekçeyle bildirmeniz gerekmektedir.)
 • Kişisel bilgilerinizde değişiklik olursa (örneğin medeni haliniz, adresiniz, pasaportunuz değişirse ya dabuna benzer durumlar ortaya çıkarsa) bu değişikliği 20 gün içerisinde kayıtlı olduğunuz İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bildirmeniz gerekmektedir.
 • İkamet izni belgesinde (kartında) ikamet izni süresinin bitiş tarihi yer almaktadır. Eğer bu süre bittikten sonar da ülkemizde kalmaya devam edecekseniz; ikamet izin süreniz dolmadan önce mutlaka ikamet izninizi yenilemeniz gerekmektedir.
 • “Öğrenci Otomasyon Sisteminde” İkamet İzni Belgesi üzerindeki “Yabancı Kimlik Numarası” yer almayan öğrencilerin yabancı kimlik numaralarını kayıtlı oldukları birimlerin öğrenci işlerinden güncelletmesi gerekmektedir.
 • Tüm soru ve sorunlarınız için YİMER/157’yi (Yabancılar İletişim Merkezi) ücretsiz arayabilir, Üniversitemiz Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğüyle ile irtibata geçebilirsiniz.

 

 

 

 

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.