Öğrenim Ücreti

        --ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ--

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ÖĞRENİM ÜCRETLERİ (Bakınız 1,2,3,4)

-- ADIYAMAN UNIVERSITY-- 2023-2024 ACADEMIC YEAR TUITION FEES FOR FOREIGN NATIONAL STUDENTS (See 1,2,3,4)

--جامعة أديامان-- رسوم التعليم للطلاب ذوي الجنسية الأجنبية للعام الدراسي 2023-2024 (انظر 1، 2، 3، 4)

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/MESLEK YÜKSEKOKULU

Faculty/College/Vocational School

GÜZ

BAHAR

 

TOPLAM

I. YARIYIL

II. YARIYIL

TIP FAKÜLTESİ
Faculty of Medicine

47,617,00TL

47,617,00TL

95,234.00 TL

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Faculty of Dentistry

17,178.00 TL

17,178.00 TL

34,356.00 TL

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Faculty of Pharmacy

17,178.00 TL

17,178.00 TL

34,356.00 TL

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ (İnşaat, Makine ve Elektrik ve Elektronik Mühensliği)
Faculty of Engineering (Civil Engineering, Machine, Electric and Electronic Engineering)

8.143,00 TL

8.143,00 TL

16.286,00 TL

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ  (Bilgisayar Mühendisliği)

Faculty of Engineering (Computer Engineering)

10.150,00 TL

10.150,00 TL

20.300,00 TL

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Faculty of Health

5.470,00 TL

5.470,00 TL

10.940,00 TL

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Faculty of Education

5.470,00 TL

5.470,00 TL

10.940,00 TL

FEN- EDEBİYAT FAKÜLTESİ (Fen Programı)

Faculty of Science and Literature (Science)

6.825,00 TL

6.825,00 TL

13.650,00 TL

FEN- EDEBİYAT FAKÜLTESİ  (Edebiyat ve Sosyal Program)

Faculty of Science and Literature (Literature)

5.122,00 TL

5.122,00 TL

10.244,00 TL

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Faculty of Islamic Science

5.470,00 TL

5.470,00 TL

10.940,00 TL

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Faculty of Agriculture

8.143,00 TL

8.143,00 TL

16.286,00 TL

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Faculty of Economics and Administrative Sciences

6.154,00 TL

6.154,00 TL

12.308,00 TL

TURİZM FAKÜLTESİ

Faculty of Tourism

5.470,00 TL

5.470,00 TL

10.940,00 TL

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Vocational School of Health Sciences 

5.125,00 TL

5.125,00 TL

10.250,00 TL

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Vocational School of Technical Sciences 

4.100,00 TL

4.100,00 TL

8.200,00 TL

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Vocational School of Social Sciences 

4.100,00 TL

4.100,00 TL

8.200,00 TL

KÂHTA MESLEK YÜKSEKOKULU

Vocational School of Kahta

4.100,00 TL

4.100,00 TL

8.200,00 TL

BESNİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Vocational School of Besni 

4.100,00 TL

4.100,00 TL

8.200,00 TL

GÖLBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU

Vocational School of Gölbaşı

4.100,00 TL

4.100,00 TL

8.200,00 TL

 

Bakınız: (1,2,3,4,5,6,7)

* Bu tabloda yer alan ücretler yıllık olup, güz ve bahar dönemlerinde iki taksit halinde tahsil edilecektir.

  1. Belirtilen tutarlar TL cinsindendir.
  2. Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri, 15 Temmuz 2023 tarih ve 32249 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar" uyarınca hazırlanmıştır.
  3. Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanı ile kayıt olan öğrenciler öğrenim ücretinin ilk taksitini ödemekle yükümlüdürler. Kayıt silme halinde öğrenim ücreti iade edilmez.
  4. Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Kararın, kayıt tarihlerinde veya kayıttan sonra yayınlanması halinde, bir önceki yıl için Resmî Gazete’de yayımlanan Karara göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenen katkı payı/ öğrenim ücretleri tablosunda yer alan, Güz Yarıyılı katkı payları/öğrenim ücretleri alınır. İlan edilecek Kararda yetkili makamlarca yapılacak değişiklikler nedeniyle ya da Yönetim Kurulunca belirlenecek katkı payı/öğrenim ücreti tutarlarından dolayı oluşacak olumlu ya da olumsuz farklar, takip eden Bahar Yarıyılında katkı payı/öğrenim ücreti ile birlikte alınacaktır.
  5. AİLE İNDİRİMİ 15 Temmuz 2023 tarih ve 32249 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “2023 - 2024 Eğitim - Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları Ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Cumhurbaşkanı Kararı”nın Yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti tutarları başlıklı 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince  Üniversitemize Uluslararası öğrenci kabul kontenjanlarından kayıt yaptıracak  yabancı uyruklu öğrencilerden ailesi ve kendisi Türkiye’de ikamet izni almış olanlardan; aynı aileye mensup birden fazla öğrenciden eğitime devam etmesi durumunda bu öğrencilerden kayıtlı oldukları programlar için  belirlenen öğrenim ücretlerine, %25 indirim yapılır.
  6. ENGELLİ ÖĞRENCİLER 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında Yükseköğretim kurumlarında cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı olarak alınacak katkı payları ve öğrenim ücretlerinin tespitine dair 15.07.2023 tarih 7384 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Öğrenci Katkı Payları ve Öğrenim Ücretleri İle İlgili Esaslar 1/5. Maddesine göre "Yükseköğretim programlarına kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ve 20/2/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Erişkinler için Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca engelli olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın engellilik oranı kadar indirim yapılır. Bu fıkra kapsamında olup birinci öğretim ve açık öğretim programlarına devam eden veya yeni kayıt yaptıran öğrencilerden program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın öğrenci katkı payı alınmaz. Engelli olduğu halde, 20232024 Eğitim-Öğretim Yılına İlişkin kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında engelli olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, bu eğitim-öğretim yılına ait ödemiş oldukları öğrenim ücretlerinden engellilik oranı kadar yapılacak indirim tutarı veya öğrenci katkı payı tutarı ret ve iadeler kaleminden iade edilir." hükmü gereği engelli olduğu ve engel oranını gösteren rapor ibraz eden öğrencilerin ödemesi gereken katkı payı/öğrenim ücreti miktarından engel oranı kadar indirim yapılır.

Katkı payı/öğretim ücreti ödemesi gereken I. ve II. öğretim öğrencileri 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz/Bahar yarıyılı için akademik takvimde belirtilen tarihlerde katkı payı/öğrenim ücretini ödememeleri durumunda derse kayıt yapamazlar,   derslere ve sınavlara katılamazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.


See: (1,2,3,4,5,6,7)

  • The fees listed in this table are annual and will be collected in two installments during the fall and spring semesters.

The specified amounts are in Turkish Lira (TL).

*Contribution Fees/Tuition Fees have been prepared in accordance with the decision "Decision on the Determination of Contribution Fees and Tuition Fees to be Collected as Student Contributions to Current Service Costs in Higher Education Institutions for the 2023-2024 Academic Year" published in the Official Gazette dated July 15, 2023, and numbered 32249.

*Students enrolled in the foreign national student quota are obliged to pay the first installment of tuition fees. Tuition fees will not be refunded in case of withdrawal from registration. In the event that the Decision on the Determination of Contribution Fees and Tuition Fees to be Collected as Student Contributions to Current Service Costs in Higher Education Institutions is published on the registration dates or after registration, the Contribution Fees/Tuition Fees for the Fall Semester as listed in the table determined by the Board of Directors according to the Decision published in the Official Gazette for the previous year will be collected. Any positive or negative differences due to changes made by competent authorities in the upcoming Spring Semester or due to Contribution Fees/Tuition Fee amounts determined by the Board of Directors will be collected along with the contribution fee/tuition fee.

*FAMILY DISCOUNT According to the second paragraph of Article 3 titled "Tuition Fees to be Collected from International Students Who Will Register from the Quota for International Students Accepted to Our University and Their Families and Themselves Have Obtained Residence Permits in Turkey" of the "Decision of the President on Contribution Fees and Tuition Fees to be Collected as Student Contributions to Current Service Costs in Higher Education Institutions for the 2023-2024 Academic Year" published in the Official Gazette dated July 15, 2023, and numbered 32249, a 25% discount is applied to the tuition fees for students of foreign nationality who have registered from the international student admission quotas and whose families and themselves have obtained residence permits in Turkey when more than one student from the same family continues their education for the programs they are registered in.

*DISABLED STUDENTS According to Article 1/5 of the "Provisions Regarding Student Contribution Fees and Tuition Fees in the Decision of the President dated 15.07.2023, numbered 7384, on Contribution Fees and Tuition Fees to be Collected as Student Contributions to Current Service Costs in Higher Education Institutions for the 2023-2024 Academic Year," a discount is applied to the tuition fees of students who present a report to the relevant higher education institution indicating their disability in accordance with the Law on Disabled Persons numbered 5378 dated 1/7/2005 and the Regulation on Disability Assessment for Adults published in the Official Gazette numbered 30692 dated 20/2/2019, without any limitations on the program duration and the number of programs registered. Students who are enrolled in first-cycle and distance education programs under this paragraph are not subject to student contribution fees, regardless of the program duration and the number of programs registered. Students who are disabled but cannot present a report proving their disability during the registration or re-registration for the 2023-2024 Academic Year will receive a refund from the "refunds and reimbursements" account of the amount of the discount equal to the disability rate from the tuition fees they paid for that academic year when they present the relevant document.

*The contribution fee/tuition fee payable by I and II semester students who fail to pay the contribution fee/tuition fee on the dates specified in the academic calendar for the 2023-2024 Academic Year Fall/Spring semester cannot register for courses, cannot attend classes and exams, and cannot benefit from student rights.


انظر: (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7)

  • الرسوم المدرجة في هذا الجدول ستُجمع سنوياً وبتقسيطين خلال فصلي الخريف والربيع.

المبالغ المذكورة بالليرة التركية (TL).
تم إعداد رسوم المساهمة / الرسوم الدراسية وفقًا لقرار "قرار بشأن تحديد رسوم المساهمة والرسوم الدراسية التي سيتم تحصيلها كمساهمة طلابية في تكاليف الخدمات الحالية في مؤسسات التعليم العالي للعام الدراسي 2023-2024" الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 يوليو 2023، وبالعدد 32249.
الطلاب الذين يتم قبولهم في حصة الطلاب الأجانب ملزمون بدفع الدفعة الأولى من الرسوم الدراسية. لا يتم استرداد رسوم الدراسة في حالة إلغاء التسجيل.
في حالة نشر قرار تحديد رسوم المساهمة والرسوم الدراسية التي سيتم تحصيلها كمساهمة طلابية في تكاليف الخدمات الحالية في مؤسسات التعليم العالي في تواريخ التسجيل أو بعد التسجيل، سيتم تحصيل رسوم المساهمة / الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الخريفي كما هو مدرج في جدول رسوم المساهمة / الرسوم الدراسية الذي تم تحديده من قبل مجلس الإدارة بناءً على القرار المنشور في الجريدة الرسمية للعام السابق. سيتم تحصيل أي فروق إيجابية أو سلبية ناتجة عن التغييرات التي قد تجريها السلطات المختصة في الفصل الدراسي الربيعي التالي أو نتيجة لمبالغ رسوم المساهمة / الرسوم الدراسية المحددة من قبل مجلس الإدارة إلى جانب رسوم المساهمة / الرسوم الدراسية.
الخصم العائلي وفقًا للفقرة الثانية من المادة 3 بعنوان "الرسوم الدراسية التي ستتم تحصيلها من الطلاب الأجانب الذين سيتم قبولهم في جامعتنا من حصص الطلاب الدوليين والذين حصلوا على تصاريح إقامة في تركيا لأنفسهم وأسرهم وفقًا لقرار الرئيس بشأن رسوم المساهمة والرسوم الدراسية المستحقة كمساهمة طلابية في تكاليف الخدمات الحالية في مؤسسات التعليم العالي للعام الدراسي 2023-2024" المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 يوليو 2023، وبالعدد 32249، يتم تطبيق خصم بنسبة 25٪ على رسوم الدراسة للطلاب من الجنسيات الأجنبية الذين قاموا بالتسجيل من حصص الطلاب الدوليين والذين حصلوا على تصاريح إقامة في تركيا عندما يستمر أكثر من طالب واحد من نفس العائلة في دراستهم للبرامج التي سجلوا فيها.
الطلاب ذوي الإعاقة وفقًا للمادة 1/5 من "الأحكام المتعلقة برسوم المساهمة والرسوم الدراسية في قرار الرئيس مؤرخ 15/07/2023 وبالعدد 7384 بشأن رسوم المساهمة والرسوم الدراسية التي ستتم تحصيلها كمساهمة طلابية في تكاليف الخدمات الحالية في مؤسسات التعليم العالي للعام الدراسي 2023-2024"، يتم تطبيق خصم على رسوم الدراسة للطلاب الذين يقدمون تقريرًا للمؤسسة التعليمية العالية ذات الصلة يشير إلى إعاقتهم وفقًا لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 5378 المؤرخ 1/7/2005 ولائحة تقييم الإعاقة للبالغين المنشورة في الجريدة الرسمية بالعدد 30692 المؤرخة 20/2/2019، دون أي قيود على مد

ى البرنامج وعدد البرامج المسجلة. لا تُفرض رسوم المساهمة الطلابية على الطلاب المسجلين في البرامج من الدورة الأولى وبرامج التعليم عن بُعد ضمن هذه الفقرة، بغض النظر عن مدى البرنامج وعدد البرامج المسجلة. بالنسبة للطلاب الذين هم ذوي إعاقة ولكن لا يمكنهم تقديم تقرير يثبت إعاقتهم أثناء التسجيل أو إعادة التسجيل للعام الدراسي 2023-2024، سيتم استرداد مبلغ الخصم الذي يعادل نسبة الإعاقة من الرسوم الدراسية التي دفعوها لهذا العام الأكاديمي عند تقديم الوثيقة ذات الصلة. سيتم استرداد هذا المبلغ من حساب "استردادات ومستردات". الرسوم المستحقة للمساهمة / الرسوم الدراسية التي يجب دفعها من قبل الطلاب في الدورة الأولى والدورة الثانية للعام الدراسي 2023-2024 في الفصل الدراسي الخريفي / الربيعي كما هو محدد في التقويم الأكاديمي، إذا لم يقموا بدفع الرسوم في المواعيد المحددة، فإنهم لن يتمكنوا من التسجيل في الدروس ولا يمكنهم حضور الدروس والامتحانات، ولن يستفيدوا من حقوق الطلاب.

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.