Sağlık Sigortası

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN SAĞLIK HİZMETLERİ

Yabancı uyruklu öğrencilerin “Genel Sağlık Sigortası” tescilleri 6486 sayılı kanun uyarınca değiştirilmiş olup, Üniversitemizde eğitim gören ilgili öğrencilerin talep etmeleri halinde genel sağlık sigortası tescil işlemleri Adıyaman Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce yapılmaktadır.

Genel Sağlık Sigortası Tescilleri için;
……. tarihinden sonra Üniversitemize ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerin ilk kayıt tarihinden itibaren 3 ay içinde, öğrenci belgeleri ile birlikte Adıyaman Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) Başvurusu İçin İstenilen Belgeler;

        - Öğrenci Belgesi

        - Pasaport

        - İkamet İzni Belgesi

Aksi halde bu kapsamdaki yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenimleri boyunca bir daha 5110 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi yedinci fıkrası kapsamında genel sağlık sigortalısı olmaları mümkün bulunmamaktadır.

Sağlık Sigortası İşlemleri ile ilgili Resmi yazılar ektedir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 01.08.2013 tarih ve 57802651-302.01.02/41986 sayılı yazısı.

İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 17.06.2014 tarih ve 98811785-101-İkamet-.2014/564-54879 sayılı yazısı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü'nün 05.09.2014 tarihli yazısı.

 Yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortalılığı hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan duyuru şu şekildedir:

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN GENEL SAĞLIK SİGORTALILIĞI HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

   5510 sayılı Kanunun 60'ıncı maddesinin yedinci fıkrasında 6486 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile 29/5/2013 tarihinden itibaren;mÜlkemizde öğrenim gören bütün yabancı uyruklu öğrencilerin, öğrenim gördükleri okullara ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren üç ay içerisinde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/ Sosyal Güvenlik Merkezine yazılı talepte bulunmaları hâlinde genel sağlık sigortalısı tescil işlemleri yapılmaktadır.

   29/5/2013 tarihinden sonra ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerden, ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde, öğrenim gördükleri okulların bulunduğu yerdeki sosyal güvenlik il müdürlüğü/ sosyal güvenlik merkezine talep dilekçesi ve öğrenim gördükleri okullarına ait ilk kayıt tarihini gösterir öğrenci belgesi ile başvurmaları halinde, yazılı talepte bulundukları tarihi takip eden gün itibariyle bir yıllık genel sağlık sigortalılıkları yapılmaktadır. Bu şekilde genel sağlık sigortası tescilleri yapılan yabancı uyruklu öğrencilerin, Kanunun 82’nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının üçte birinin 30 günlük tutarı üzerinden hesaplanan genel sağlık sigortası priminin kendileri tarafından ödenmesi gerekmektedir (bu tutar 2024 yılı için aylık yaklaşık 810,00 TL’dir).

   Diğer taraftan, yürürlükteki Kanunlar çerçevesinde tescili yapılan yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortalılıkları bu Kanunda belirtilen nedenlerle sona ermektedir.

   Öğrenim görecekleri okullara ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren, genel sağlık sigortalısı olmak için Kurumumuza üç aylık süre içerisinde yazılı talepte bulunmayan yabancı uyruklu öğrencilerin ise, öğrenimleri süresince bir daha genel sağlık sigortası tescili yapılmayacaktır.

   Bu nedenle yabancı uyruklu öğrencilerden genel sağlık sigortalısı olmak isteyenlerin okullarına ilk kayıt yaptırdıkları tarihinden itibaren üç aylık süre içerisinde Üniversitemize yazılı olarak talepte bulunmaları gerekmektedir.

  

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.