Gerekli Evraklar

1) Başvurular, dilekçeyle ilgili birime, ilan edilen tarihler arasında yapılır. Dilekçede başvurulan diploma programı belirtilir ve aşağıdaki belgelerin Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği eklenir.


a) Not Durum Çizelgesi (Transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, öğrenim gördüğü dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belgenin aslı ile birlikte kayıtlı olduğu Üniversitenin varsa onaylı Not Dönüşüm Tablosu.


b) Öğrenim Belgesi.


c) Derslerin tamamen veya kısmen Yabancı Dil okutulduğu diploma programlarına başvuruda Not durum çizelgesinde (Transkript) Yabancı Dil başarı durumu belirtilmeyen öğrenciler için Yabancı Dil eğitimine veya dil düzeyine ilişkin belgenin onaylı fotokopisi.


ç) Disiplin cezası almadığını gösterir belge. 


d) ÖSYM Yerleştirme Belgesi veya Yükseköğretime yerleştiğine dair sınav sonuç belgesi. 


e) İkinci öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların öğretim yılı sonu itibariyle başarı sıralamasında ilk % 10’a girdiklerini gösterir resmi belge.


f) Ders İçerikleri.

g) Yurtdışı kurumlardan geçiş yapmak isteyen adayların, ayrılacağı yükseköğretim kurumunun öğretim planları ve öğrenci değerlendirme sistemi ile ilgili belgeleri.

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.